ELEK ANALİZ TABLOSU

  

S-780

S-660

S-550

S-460

S-390

S-330

S-280

S-230

S-170

S-110

S-70

SAE Mesh No

Screen Opening

 

mm

inc

shot

shot

shot

shot

shot

shot

shot

shot

shot

shot

shot

7

2.83

0.111

All pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2.38

0.0937

 

All pass

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2.0

0.0787

85% min

 

All pass

All pass

 

 

 

 

 

 

 

12

1.68

0.0661

97% min

85% min

 

5% Max

All pass

 

 

 

 

 

 

14

1.41

0.0555

 

97% min

85% min

 

5% max

All pass

 

 

 

 

 

16

1.19

0.0469

 

 

97% min

85% min

 

5% max

All pass

 

 

 

 

18

1.00

0.0394

 

 

 

96% min

85% min

 

5% max

All pass

 

 

 

20

.84

0.0331

 

 

 

 

96% min

85% min

 

10% max

All pass

 

 

25

.71

0.0280

 

 

 

 

 

96% min

85% min

 

10% max

 

 

30

.60

0.0232

 

 

 

 

 

 

96% min

96% min

 

All pass

 

35

.50

0.0197

 

 

 

 

 

 

 

97% min

 

10% max

 

40

.42

0.0165

 

 

 

 

 

 

 

 

85% min

 

All pass

45

.35

0.0138

 

 

 

 

 

 

 

 

97% min

 

10% max

50

.30

0.0117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% min

 

80

.18

0.007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% min

80% min

120

.12

0.0049

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90% min

200

.07

0.0029